درباره ما

 

در جوامع پیشرفته امروزی که همه چیز با سرعت زیادی در حال حرکت و تکامل می باشد. همه انسانها در تلاشند تا بتوانند در کمترین زمان، بیشترین دستاوردها را کسب نمایند. این گستردگی و پیشرفت باعث ایجاد برخی محدودیت ها در زمان و جابجایی شده است، همچنین منابعی که در سالهای اخیر در اختیار جوامع انسانی بوده تحلیل یافته و انسانها را به تفکر وا داشته تا بتوانند با جایگزین نمودن نگرش ها و راه حل های جدید برای ایجاد بستری نوین در انجام امور تحویلی ایجاد نمایند.
این تفکر مجموعه تکین مال را برآن داشت تا با تحلیل، بررسی، طراحی و پیاده سازی فروشگاه آنلاین تکین مال گامی به سوی عرضه کالا و خدمات مورد نیاز جامعه بردارد تا بتواند با ارائه راهکارها و روشهای فروش نوین هرچه بیشتر در بهبود و رفع نیاز جامعه گام بردارد و آسمانی آبی، زمینی سبز و عاری از ترافیک، آلودگی و ازدحام را به ارمغان آورد.